Aktualni razpisi

Na tej povezavi je bil 13. 2. objavljen prvi razpis programa Srednja Evropa. razpis je dvostopenjski, rok za prijavo na prvi stopnji je 13. 4. 2015.

Prvi razpis programa Območje Alp je bil objavljen 25. 2. 2015 z roko prijave 10. 4. 2015 (prva stopnja dvostopenjskega razpisa). Nahaja se na tej povezavi.

Dodatne nacionalne zahteve:
Vsi slovenski vodilni in projektni parterji bodo po oddaji predlogov na prvi in drugi fazi razpisa kontaktirani s strani nacionalne kontatkne točke. Pozvani bodo k izpolnjevanju kratkih obrazcev, katerih namen je  ocenjevanje pravnega statusa in relevantnosti slovenskih partnerjev ter relevantnosti projektnih predlogov s stališča nacionalnih politik.