URADNE URE PRVOSTOPENJSKE KONTROLE

Spoštovani vodilni in projektni partnerji!

Obveščamo vas, da imamo zaradi optimizacije procesa dela prvostopenjske kontrole štirih transnacionalnih in dveh medregionalnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja uradne ure trikrat tedensko:

- PONEDELJEK 9h-11h
- SREDO 9h-11h
- PETEK 9h-11h

Vljudno prosimo, da upoštevate tako uradne dneve, kot tudi telefonske številke za posamezne programe.


KONTAKT

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Prvostopenjska kontrola ETS
Langusova ulica 4
SI-1535 Ljubljana
Fax.: + 386 (0)1 478 8245
Projektne partnerje vljudno prosimo, da pripravljajo vsebinska in finančna poročila v skladu s programskimi navodili o upravičenosti stroškov posameznih programov in ob smiselni uporabi slovenske zakonodaje, k čemur so se s podpisom pogodbe partnerske pogodbe tudi zavezali.

Projektni partnerji naj vprašanja na zgoraj navedeni naslov naslavljajo le v izjemnih primerih, saj je naloga provstopenjske kontrole pregledovanje vsebinskih in finančnih poročil in izdajanje izkazov o upravičenosti stroškov in ne svetovanje pri pripravi poročil oz. izvedbi določenih postopkov.

Za vprašanja vezana na poročanje za projekt po posameznem programu, se obrnite na:

PROGRAM OBMOČJE ALP IN PROGRAM MEDITERAN:

Nada Hozjan
Tel: +386 1 478 7112
E-mail: nada.hozjan@gov.si, kontrola.mzip@gov.si

PROGRAM JUGOVZHODNA EVROPA IN PROGRAM ESPON: 

Jože Valič 
Tel: +386 1 478 7015
E-mail: joze.valic@gov.si, kontrola.mzip@gov.si

PROGRAM SREDNJA EVROPA IN PROGRAM URBACT:

Mojca Bizjan
Tel: +386 1 478 7090
E-mail: mojca.bizjan@gov.si, kontrola.mzip@gov.si