Izvedeni projekti

Naš namen je na tej strani postopoma izgraditi bazo podatkov o projektih v katerih sodelujejo slovenski projektni partnerji in uporabnikom teh strani poleg kontaktnih informacij ponuditi tudi informacije o ciljih in dosežkih posameznih projektov, projektnim partnerjem pa ponuditi dodatno možnost posredovanja teh informacije vsem potencialnim uporabnikom rezultatov projektov.

Bazo podatkov o že izvedenih projektih bomo gradili postopoma. Informacije o projektih, kateri bodo izbrani za sofinanciranje na naslednjih razpisih bomo dodajali sproti.

V vseh do sedaj odobrenih projektih štirih programov transnacionalnega sodelovanja sodeluje skupno 171 slovenskih projektnih partnerjev. Slovenski projektni partnerji sodelujejo v 122 projektih, ki so bili odobreni na 1. in 2. razpisu programa Območje Alp, 1. in 2. razpisu programa Srednja Evropa, 1. in 2. razpisu programa Mediteran in 1. razpisu programa Jugovzhodna Evropa.

Philoxenia

Promotion of Polycentric and Integrated Development of med space

Agro-Environmed

Techno-Environmental Platform for the Agro-food Sector in the Mediterranean

MED-IPPC-NET

Network for strengthening and improving the implementation of the IPPC European Directives regarding the Integrated Pollution Prevention and Control in the Mediterranean

MEDOSSIC

Mediterranean organization structure and strenghtening of innovation capacities for sustainable development

Climeport

Znižanje rabe in obnovljiva energija v sredozemskih pristaniščih

Memo

MED Marine e-Highway Observatory za izboljšanje okolja in varnosti na morju

WASMAN

Waste Management as Policy Tools for Corporate Governance