Izvedeni projekti

Naš namen je na tej strani postopoma izgraditi bazo podatkov o projektih v katerih sodelujejo slovenski projektni partnerji in uporabnikom teh strani poleg kontaktnih informacij ponuditi tudi informacije o ciljih in dosežkih posameznih projektov, projektnim partnerjem pa ponuditi dodatno možnost posredovanja teh informacije vsem potencialnim uporabnikom rezultatov projektov.

Bazo podatkov o že izvedenih projektih bomo gradili postopoma. Informacije o projektih, kateri bodo izbrani za sofinanciranje na naslednjih razpisih bomo dodajali sproti.

V vseh do sedaj odobrenih projektih štirih programov transnacionalnega sodelovanja sodeluje skupno 171 slovenskih projektnih partnerjev. Slovenski projektni partnerji sodelujejo v 122 projektih, ki so bili odobreni na 1. in 2. razpisu programa Območje Alp, 1. in 2. razpisu programa Srednja Evropa, 1. in 2. razpisu programa Mediteran in 1. razpisu programa Jugovzhodna Evropa.

AdaptAlp

Prilagajanje podnebnim spremembam v alpskem prostoru (Adaptation to Climate Change in the Alpine Space)

ClimAlpTour

Climate Change and its impact on tourism in the Alpine Space

Alp-Water-Scarce

Strategije upravljanja z vodnimi viri za preprečevanje pomanjkanja vode na območju Alp (Water management strategies against water scarcity in the Alps)

CO2NeuTrAlp

Intelligent Mobility for the Alpine Space/ Inteligentna mobilnost za območje Alp«

CLISP

Climate Change Adaptation by Spatial Planning in the Alpine Space/Prilagajanje podnebnim spremembam z orodji prostorskega načrtovanja na Območju Alp

AlpEnergy

Energetski sistemi in oskrba s trajnostnimi viri energije