Izvedeni projekti

Naš namen je na tej strani postopoma izgraditi bazo podatkov o projektih v katerih sodelujejo slovenski projektni partnerji in uporabnikom teh strani poleg kontaktnih informacij ponuditi tudi informacije o ciljih in dosežkih posameznih projektov, projektnim partnerjem pa ponuditi dodatno možnost posredovanja teh informacije vsem potencialnim uporabnikom rezultatov projektov.

Bazo podatkov o že izvedenih projektih bomo gradili postopoma. Informacije o projektih, kateri bodo izbrani za sofinanciranje na naslednjih razpisih bomo dodajali sproti.

V vseh do sedaj odobrenih projektih štirih programov transnacionalnega sodelovanja sodeluje skupno 171 slovenskih projektnih partnerjev. Slovenski projektni partnerji sodelujejo v 122 projektih, ki so bili odobreni na 1. in 2. razpisu programa Območje Alp, 1. in 2. razpisu programa Srednja Evropa, 1. in 2. razpisu programa Mediteran in 1. razpisu programa Jugovzhodna Evropa.

CROSSCULTOUR

CrossMarketing Strategies for Culture and Tourism for more Attractiveness and Compettiveness for Cities and Regions

KASSETTS

Knowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient Transnational Transport Solution

I3SME

Introducing Innovation Inside Small and Medium Enterprises

UrbSpace

Urban Spaces- Enhancing the attractiveness and quality of the urban environment

ReSOURCE

Uporaba potencialov bivših rudarskih območij srednjeevropskih mest in regij za trajnostni razvoj

COBRAMAN

Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities