Izvedeni projekti

Naš namen je na tej strani postopoma izgraditi bazo podatkov o projektih v katerih sodelujejo slovenski projektni partnerji in uporabnikom teh strani poleg kontaktnih informacij ponuditi tudi informacije o ciljih in dosežkih posameznih projektov, projektnim partnerjem pa ponuditi dodatno možnost posredovanja teh informacije vsem potencialnim uporabnikom rezultatov projektov.

Bazo podatkov o že izvedenih projektih bomo gradili postopoma. Informacije o projektih, kateri bodo izbrani za sofinanciranje na naslednjih razpisih bomo dodajali sproti.

V vseh do sedaj odobrenih projektih štirih programov transnacionalnega sodelovanja sodeluje skupno 171 slovenskih projektnih partnerjev. Slovenski projektni partnerji sodelujejo v 122 projektih, ki so bili odobreni na 1. in 2. razpisu programa Območje Alp, 1. in 2. razpisu programa Srednja Evropa, 1. in 2. razpisu programa Mediteran in 1. razpisu programa Jugovzhodna Evropa.

ClimAlpTour

Climate Change and its impact on tourism in the Alpine Space

2Bparks

Creative Sustainable Management, Territorially Compatible Marketing, and Environmental Education/Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih

UHI

Razvoj in uporaba ublažitvenih ter prilagoditvenih strategij in ukrepov za lajšanje globalnega vpliva mestnih toplotnih otokov

OTREMED

Tool for the Territorial Strategy of the MED Space

SY_CULTour

Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions/ Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih vrednot v manj razvitih ruralnih območjih

CHERPLAN

Enhancement of Cultural Heritage through Environmental Planning and Management/Krepitev kulturne dediščine z okoljskim načrtovanjem in upravljanjem

R.A.V.E. Space

Raising Awareness of Values of Space