Izvedeni projekti

Naš namen je na tej strani postopoma izgraditi bazo podatkov o projektih v katerih sodelujejo slovenski projektni partnerji in uporabnikom teh strani poleg kontaktnih informacij ponuditi tudi informacije o ciljih in dosežkih posameznih projektov, projektnim partnerjem pa ponuditi dodatno možnost posredovanja teh informacije vsem potencialnim uporabnikom rezultatov projektov.

Bazo podatkov o že izvedenih projektih bomo gradili postopoma. Informacije o projektih, kateri bodo izbrani za sofinanciranje na naslednjih razpisih bomo dodajali sproti.

V vseh do sedaj odobrenih projektih štirih programov transnacionalnega sodelovanja sodeluje skupno 171 slovenskih projektnih partnerjev. Slovenski projektni partnerji sodelujejo v 122 projektih, ki so bili odobreni na 1. in 2. razpisu programa Območje Alp, 1. in 2. razpisu programa Srednja Evropa, 1. in 2. razpisu programa Mediteran in 1. razpisu programa Jugovzhodna Evropa.

TAB

Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution / Zmanjševanje vpliva industrijskega onesnaževanja na zdravje prebivalcev

ReNewTown

New Post-Socialist City: Competitive and Attractive ReNewTown

ATRIUM

Architecture of totalitarian regimes of the XXth century in urban managment/ Arhitektura totalitarnih režimov dvajsetega stoletja v upravljanju mesta

M2RES

From marginal to renewable energy sources sites - Recovering marginal territories, making them regain their lost value by pursuing sustainable development programs

CLEAR

Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly for all