« nazajWiNNOVATE

WirelesInnovation

Namen projekta WiNNOVATE je krepitev inovacijske sposobnosti regionalnih in občinskih oblasti v Grčiji, Španiji, Italiji in Sloveniji, s pomočjo prenosa znanja in primerov dobrih praks, kot tudi s koordinacijo politike, s predstavitvijo in širjenjem wireless aplikacij in storitev med prebivalci, vlado in razvojno ekonomskimi akterji. Projekt bo vplival in vzajemno deloval na obstoječe wireless infrastrukture (lokalna in mestna wireless omrežja), definiral in preizkušal bo pilotne aplikacije, katere bodo dodale vrednost tem infrastrukturam za korist končnim porabnikom in predlagal bo politične posege na regionalnem, nacionalnem in transnacionalnem nivoju. Določili bomo operativno orodje za pozicioniranje regij glede na pripravljenost in stopnjo zmogljivosti za uvedbo in uporabo inovativnih temelječih na WiFi in WiMAX aplikacij in storitev ter ga uporabili kot vodilo za postopno povečanje inovacijskega wireless potenciala za katero koli regijo v mediteranskem prostoru. Partnerji bomo skupaj uvedli specifikacije in pilotni izdelek o informacijski wireless storitvi na vsako vključeno regijo v projektu, prikazali bomo konkretne rezultate in delovali v smislu, da se je naš koncept operativnega orodja definiran. Glavni projektni rezultati: povratni metodološki pristop za vpliv in vodenje regionalnih oblasti v smeri wireless inovacije, delovne pilotne aplikacija za vsako sodelujočo regijo, evalvacija izkušenj pridobljenih iz pilotnih primerov in priprava političnih predlogov za načrtovanje lokalne politike v regijah.