« nazajCROSSCULTOUR

CrossMarketing Strategies for Culture and Tourism for more Attractiveness and Compettiveness for Cities and Regions


Glavna cilja projekta:


Glavni cilj Crosscultour je prispevati k dodani vrednosti kulturne dediščine v srednji Evropi ter s širšim pristopom navzkrižnega trženja omogočiti kapitalizacijo kulturnih resursev za razvoj in napredek konkurenčnih mest/regij.
Dodatni cilj projekta je promocija in aktivno regionalno in mednarodno sodelovanje v okviru kulturnega turizma, s katerim se želi doseči čim manjše demografske in socialne razlike in povečati blaginjo prebivalcev v partnerskih regijah

Glavne projektne aktivnosti:

- promocija srednjeevropskih regij kot destinacije z bogato kulturo na globalnih trgih, ki temelji na skupni kulturni dediščini
- razvoj različnih kulturnih resursov v skupne programe kulturnega turizma z integracijo srednjih in malih podjetij za njihov lažji prodor na mednarodne trge in s tem doseči večjo zaposljivost in višje prihodke (dogodki, avdio-video sistem, prodajni katalog, označevanje...)
- izmenjava znanj Crosscultour – izmenjava, učenje, prostovoljstvo in upravljanje kulturne dediščine in turizma za trajnostno kapitalizacijo potencialov kulturne dediščine (poletne šole, on-line portal, usposabljanje mladih, Crosscultour vodniki,...)
- učinkovita diseminacija projektnih aktivnosti in rezultatov izven projektnega partnerstva, s pomočjo različnih komunikacijskih orodij, s katerimi bomo dosegli svoje ciljne skupine (različne deležnike in splošno javnost).

Dogodki v okviru projekta:

- Mednarodni inštitut za turizem je junija 2010 v Kopru organiziral srečanje  partnerjev projekta CrossCulTour. Več o dogodku si lahko preberete v priponki spodaj.
- Zaključni dogodek projekta CrossCulTour bo potekal v soboto, 24.9.2011 na Malem gradu v Kamniku.


Kontakt:

MEDNARODNI INŠTITUT ZA TURIZEM
Nina Pečoler
Tel: 01 300 69 46
E-mail: nina.pecoler@ntz-nta.si
http://www.turizem-institut.si