« nazajCAPACities

Competitiveness Actions and Policies for Alpine Cities

Kontakt:

Nacionalno turistično združenje
Nina Pečoler
nina.pecoler@ntz-nta.si

Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
dr. Janez Nared
01/200 27 17
janez.nared@zrc-sazu.si 


Kratka vsebina:

Gorska območja se soočajo s številnimi problemi, povezanimi z njihovo prostorsko determiniranostjo: težka dostopnost, slabe prometne povezave, težke razmere za življenje ...
Območje Alp je še posebej izpostavljeno depopulaciji na eni strani in rasti mest na drugi. Tako obsežna območja izgubljajo človeški in gospodarski potencial, ki se zgoščata v malih mestnih središčih ali še pogosteje v večjih mestih na obrobju alpskega prostora.
Da bi zagotovili in ohranili trajnostni gospodarski in demografski razvoj, je treba okrepiti vlogo malih (lokalnih) mestnih središč, jih povezati v delujoč policentrični naselbinski sistem ter zagotoviti večjo prožnost in raznolikost njihovega gospodarstva. Tako bodo obravnavana alpska mesta lahko dosegala cilje Lizbonske strategije in prispevala k dvigu konkurenčnosti celotnega alpskega prostora.

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je promocija razvojnih potencialov, ki jih imajo mala alpska mesta. Z integriranim in transnacionalnim pristopom ter z inovativnimi ukrepi bomo partnerji razvili nov pristop k teritorialnemu upravljanju in urejanju prostora, ki bo združeval mestne vidike, okolje, turizem in kulturo.
Še zlasti pomembni bodo pilotni projekti, s katerimi bosta slovenska projektna partnerja krepila konkurenčnost slovenskega alpskega prostora. Nacionalni del aktivnosti Geografskega inštituta Antona Melika bo usmerjen v pripravo strategije trajnostnega razvoja Občine Idrija, Nacionalno turistično združenje pa bo razvilo e-orodje za spremljanje inovativnosti in konkurenčnosti slovenskega alpskega prostora s poudarkom na turizmu. 

Aktivnosti in rezultati projekta:

Na projektnem sestanku v drugi polovici novembra 2010 je Nacionalno turistično združenje predstavilo končno verzijo inovativnega e-orodja imenovano CapaCities Alpine Competitiveness Monitor, ki na trajnosten način meri atraktivnost in makroekonomsko konkurenčnost alpskih mest.
November in december 2010 sta bila silno aktivna in uspešna meseca pri predstavljanju rezulatov dela Nacionalnega turističnega združenja v okviru projekta CapaCities.
Na projektnem sestanku v francoskem Avignonu v drugi polovici novembra 2010 je NTZ predstavilo končno verzijo inovativnega e-orodja imenovano CapaCities Alpine Competitiveness Monitor, ki na trajnosten način meri atraktivnost in makroekonomsko konkurenčnost alspkih mest. Orodje, ki je bilo testirano v Sloveniji, italijanski dolini Aoste ter švicarskem kantonu Graubuenden, je bilo ocenjeno kot izvrsten pripomoček za strateško načrtovanje in spremljanje trendov razvoja manjših alpskih mest. Na podlagi zgoraj opisanega inovativnega orodja ter po številnih diskusijah in usklajevanjih z lokalnimi ter mednarodnimi turističnimi strokovnjaki, pa je NTZ pripravil še izpeljanko e-orodja namenjeno merjenju konkurenčnosti alpskih turističnih destinacij. Orodje je bilo predstavljeno tudi na 13. Slovenskem turističnem forumu na temo konkurenčnosti in trajnosti slovenskega turizma, ki je 9. in 10. decembra 2010 v organizaciji Slovenske turistične organizacije potekal v Dolenjskih Toplicah, kot uspešen primer upeljevanja trajnostnih poslovnih modelov v prakso.
Poleg zanimanja nekaterih najvidnejših slovenskih alpskih turističnih krajev se za uporabo CapaCities Alpine Competitivenes Monitorja za turistične destinacije zanimajo tudi v turističnih občinah Baden in Bad Voeselau na nižjeavstrijskem.

Rezultati projekta so dosegljivi na CAPACITIES (www.capacities-alpinespace.eu), dostop do E-orodja CAPACITIES (http://etool.ntz-nta.si/login)