« nazajClimAlpTour

Climate Change and its impact on tourism in the Alpine Space

Kontakt:

Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
dr. Mimi Urbanc
01/4706354
mimi@zrc-sazu.si


Kratka vsebina:

V središču projekta ClimAlpTour je aktualen problem vpliva podnebnih sprememb na turizem v Alpah, ki zadeva tako zimski turizem in z njim povezane športne aktivnosti kot tudi celoletni turizem. Vprašanje oblikovanja ustreznih strategij za zagotavljanje uravnoteženega razvoja turizma v Alpah, priprava ustreznih prilagoditvenih politik na nacionalni, regionalni in lokalni ravni in vrednotenje gospodarskih in družbenih vplivov podnebnih sprememb na turizem so našli svoje mesto v več raziskavah. Upoštevajoč njihove rezultate je potrebno turizem v Alpah ponovno pretehtati in tako javne kot tudi zasebne ustanove soočiti z izzivi nove ideje turizma, ki presega tradicionalne vzorce, kot so zimski športi in druge turistične aktivnosti, značilne za Alpe. Projekt bo zagotovil zanesljivo znanje o različnih vidikih vpliva podnebnih sprememb na turizem v Alpah, ga približal zainteresiranim ciljnim skupinam ter konkretne prilagoditvene strategije, ki jih bomo preizkusili v izbranih območjih.


Nameni in cilji:

1. Analizirati možne vplive podnebnih sprememb na turistično dejavnost in njihovo kompleksno součinkovanje.
2. Podati pregled turističnih območij v Alpah, v katerih so glede na podnebne scenarije vplivi lahko zelo izraziti.
3. Analizirati prilagoditvene in upravljavske strategije v turistični dejavnosti, ustrezne za alpski prostor ob upoštevanju spremenjenih pogledov potrošnikov in novih strategij razvoja turizma.
4. Izbrati niz kazalnikov in identificirati skupne trende za potrebe oblikovanja razvojnih strategij.
5. Oblikovati elektronsko orodje, ki bo deležnikom omogočalo hitro vrednotenje lokalnih vplivov podnebnih sprememb in jih oskrbelo z namigi za mogoče prilagoditvene strategije.
6. Preizkusiti najpomembnejše razvojne strategije na pilotnih območjih z neposredno vključitvijo lokalnih oblasti, deležnikov in javnosti, da bi dvignili zavest odgovornih in poslovnežev.