« nazajFREE

From Research to Enterprise

Kontakt:

TehnoCenter Univerze v Mariboru
Simon Štrancar
02 23 55 344
tehnocenter@uni-mb.si

Mestna občina Velenje
Rok Matjaž
+386 3 8961 544
rok.matjaz@velenje.si


Kratka vsebina:

S projektom FREE (From Research to Enterprise – Od raziskav k podjetjem) želimo prispevati k razvoju regij Srednje Evrope prek vzpostavitve inovacijskih sistemov, ki bodo premostili razlike med raziskovalci, strokovnjaki na tehničnih področjih, podjetniki ter regionalnimi oblastmi. Zmožnost akterjev na regionalni ravni, da prevedejo znanja in kompetence v konkurenčno prednost regije, je ključna za njeno ekonomsko učinkovitost. Velja, da se je s spodbujanjem inovativnosti najbolje spoprijeti na regionalni ravni, saj neposredna fizična bližina vseh relevantnih akterjev ustvarja boljše rezultate.

Cilji:
- spodbuditi prenos znanja in tehnologij;
- podpirati dostop do znanstvenega znanja in uporabo tega znanja v gospodarstvu;
- vzpostaviti in/ali okrepiti sodelovanje med raziskovalno-razvojno sfero in gospodarstvom.

Aktivnosti v projektu:
-
Vzpostavitev baze raziskovalnih laboratorijev in inštitutov, zbiranje podatkov o njihovi dejavnosti in rezultatih;
- Oblikovanje modelov za prenos tehnologij prek analize obstoječih podpornih sistemov in storitev. Poudarek bo na dobrih praksah, ki vsebuje konkretne instrumente in so usmerjene k potrebam malih in srednje velikih podjetij;
- Vzpostavitev mreže t.i. 'inovacijskih posrednikov' – posameznikov s interdisciplinarnimi kompetencami, ki bodo spodbujali prevedbo znanja v gospodarsko uporabno tehnologijo in storitve. Za dosego tega cilja bo oblikovan program usposabljanja, ki se bo izvajal na več delavnicah v regijah projektnih partnerjev.
- Izdajanje mesečnega 'patentnega časopisa', ki bo povzel najpomembnejše nove tehnologije v določenih sektorjih.
- Pilotni projekt – vloga 'inovacijskih posrednikov' bo preizkušena na 10 podjetjih v vsaki regiji.