« nazajI3SME

Introducing Innovation Inside Small and Medium Enterprises

Kontakt:

TehnoCenter Univerze v Maribor
02 23 55 344
tehnocenter@uni-mb.si  

Kratka vsebina:

Cilj projekta I3SME (Introducing Innovation Inside Small and Medium Enterprises – Vpeljevanje inovativnosti v mala in srednje velika podjetja) je izboljšati raven inovacijske dejavnosti v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Projektni partnerji smo ugotovili, da lahko uspešnost MSP izboljšamo z identifikacijo instrumentov in strategij na evropski ravni. Projektni partnerji bodo na podlagi analiz in dobrih praks identificirali skupne instrumente in strategijo za izboljšanje uspešnosti MSP. Aktivnosti smo pričeli izvajati ravno v času, ko gospodarstvo še posebej potrebuje podporo za zagotovitev ponovnega zagona na temelju novih tehnologij in inovativnih pristopov poslovanja.

Prek 'benchmarking' sistema bodo izmed 100 podjetij, ki se bodo odzvala pozivu k testiranju sistema, identificirani t.i. skriti prvaki. Na podlagi rezultatov bo oblikovana skupna strategija in instrumenti za spodbujanje inovacijske dejavnosti ter izdelan priročnik o tem, kako uvesti te instrumente v MSP. Proces bo podprt s t.i. 'pospeševalci razvoja', posamezniki, ki delujejo v organizacijah, ki spodbujajo inovacijsko dejavnost. V zadnji fazi projekta bo profil 'pospeševalca razvoja' neposredno preizkušen na 10 podjetjih v Sloveniji – glede na preference in potrebe posameznega podjetja bodo izvedene konkretne aktivnosti za spodbujanje inovacijske dejavnosti in povezovanja z inštitucijami znanja. Poleg tega bo vsako leto organizirano srečanje med akterji iz akademske in gospodarske sfere. Preteklo leto smo eno izmed takšnih srečanj gostili 1. decembra 2008 na Univerzi v Mariboru.