Izvedeni projekti

Naš namen je na tej strani postopoma izgraditi bazo podatkov o projektih v katerih sodelujejo slovenski projektni partnerji in uporabnikom teh strani poleg kontaktnih informacij ponuditi tudi informacije o ciljih in dosežkih posameznih projektov, projektnim partnerjem pa ponuditi dodatno možnost posredovanja teh informacije vsem potencialnim uporabnikom rezultatov projektov.

Bazo podatkov o že izvedenih projektih bomo gradili postopoma. Informacije o projektih, kateri bodo izbrani za sofinanciranje na naslednjih razpisih bomo dodajali sproti.

V vseh do sedaj odobrenih projektih štirih programov transnacionalnega sodelovanja sodeluje skupno 171 slovenskih projektnih partnerjev. Slovenski projektni partnerji sodelujejo v 122 projektih, ki so bili odobreni na 1. in 2. razpisu programa Območje Alp, 1. in 2. razpisu programa Srednja Evropa, 1. in 2. razpisu programa Mediteran in 1. razpisu programa Jugovzhodna Evropa.

NATREG

Managing Natural Assets and Protected Areas as Sustainable Regional Development Opportunities (Kako upravljati varovana območja narave, da bodo postala priložnost za trajnostni razvoj)

COMUNIS

Inter-municipal cooperation for Strategic Steering of SME-oriented Location Development in the Alpine Space

AlpFFirs

Alpine Forest FIre waRning System/Napovedovanje požarne ogroženosti v okviru ohranjanja dediščine Alpskih gozdov

UrbSpace

Urban Spaces- Enhancing the attractiveness and quality of the urban environment

ReSOURCE

Uporaba potencialov bivših rudarskih območij srednjeevropskih mest in regij za trajnostni razvoj

COBRAMAN

Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities

SHARE

Sustainable Hydropower in Alpine Rivers Ecosystems

Philoxenia

Promotion of Polycentric and Integrated Development of med space

Agro-Environmed

Techno-Environmental Platform for the Agro-food Sector in the Mediterranean

MED-IPPC-NET

Network for strengthening and improving the implementation of the IPPC European Directives regarding the Integrated Pollution Prevention and Control in the Mediterranean