Izvedeni projekti

Naš namen je na tej strani postopoma izgraditi bazo podatkov o projektih v katerih sodelujejo slovenski projektni partnerji in uporabnikom teh strani poleg kontaktnih informacij ponuditi tudi informacije o ciljih in dosežkih posameznih projektov, projektnim partnerjem pa ponuditi dodatno možnost posredovanja teh informacije vsem potencialnim uporabnikom rezultatov projektov.

Bazo podatkov o že izvedenih projektih bomo gradili postopoma. Informacije o projektih, kateri bodo izbrani za sofinanciranje na naslednjih razpisih bomo dodajali sproti.

V vseh do sedaj odobrenih projektih štirih programov transnacionalnega sodelovanja sodeluje skupno 171 slovenskih projektnih partnerjev. Slovenski projektni partnerji sodelujejo v 122 projektih, ki so bili odobreni na 1. in 2. razpisu programa Območje Alp, 1. in 2. razpisu programa Srednja Evropa, 1. in 2. razpisu programa Mediteran in 1. razpisu programa Jugovzhodna Evropa.

SEPA

Sustainable and Equipped Productive Areas

CO2NeuTrAlp

Intelligent Mobility for the Alpine Space/ Inteligentna mobilnost za območje Alp«

MEDOSSIC

Mediterranean organization structure and strenghtening of innovation capacities for sustainable development

CLISP

Climate Change Adaptation by Spatial Planning in the Alpine Space/Prilagajanje podnebnim spremembam z orodji prostorskega načrtovanja na Območju Alp

MANFRED

Upravljavske strategije za prilagoditev gozdov alpskega prostora na tveganja povezana s podnebnimi spremembami - Management strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risks

POLYINVEST

Improving the conditions for investments in order to foster polycentric development by leveraging local Public Administrations unexploited real estate

Sostenuto

Economic and social innovations in the field of culture and creation activities

I3E

Pospeševanje inovacij na področjih industrijske informatike in vgrajenih sistemov z medsebojnim povezovanjem/ Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sector through Networking