Izvedeni projekti

Naš namen je na tej strani postopoma izgraditi bazo podatkov o projektih v katerih sodelujejo slovenski projektni partnerji in uporabnikom teh strani poleg kontaktnih informacij ponuditi tudi informacije o ciljih in dosežkih posameznih projektov, projektnim partnerjem pa ponuditi dodatno možnost posredovanja teh informacije vsem potencialnim uporabnikom rezultatov projektov.

Bazo podatkov o že izvedenih projektih bomo gradili postopoma. Informacije o projektih, kateri bodo izbrani za sofinanciranje na naslednjih razpisih bomo dodajali sproti.

V vseh do sedaj odobrenih projektih štirih programov transnacionalnega sodelovanja sodeluje skupno 171 slovenskih projektnih partnerjev. Slovenski projektni partnerji sodelujejo v 122 projektih, ki so bili odobreni na 1. in 2. razpisu programa Območje Alp, 1. in 2. razpisu programa Srednja Evropa, 1. in 2. razpisu programa Mediteran in 1. razpisu programa Jugovzhodna Evropa.

Climeport

Znižanje rabe in obnovljiva energija v sredozemskih pristaniščih

Memo

MED Marine e-Highway Observatory za izboljšanje okolja in varnosti na morju

WATERMODE

Vodni multimodalni promet / Transnational Network for the Promotion of water-ground Multimodal transport

Backgrounds

Integralno upravljanje pristanišč v povezavi z zaledjem / Improving productive clusters accesibility to global market

Secur med plus

Skupne strategije in ukrepi za okrepitev varnosti v pomorskem prometu in logistiki v Sredozemlju

Terconmed

Od RO-RO do LO-LO kontejnerskega prevoza po Sredozemskem morju

4Biomass

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

FIDIBE

Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship / razvoj inovativnih poslovnih parkov za spodbujanje inovacij in podjetništva