Izvedeni projekti

Naš namen je na tej strani postopoma izgraditi bazo podatkov o projektih v katerih sodelujejo slovenski projektni partnerji in uporabnikom teh strani poleg kontaktnih informacij ponuditi tudi informacije o ciljih in dosežkih posameznih projektov, projektnim partnerjem pa ponuditi dodatno možnost posredovanja teh informacije vsem potencialnim uporabnikom rezultatov projektov.

Bazo podatkov o že izvedenih projektih bomo gradili postopoma. Informacije o projektih, kateri bodo izbrani za sofinanciranje na naslednjih razpisih bomo dodajali sproti.

V vseh do sedaj odobrenih projektih štirih programov transnacionalnega sodelovanja sodeluje skupno 171 slovenskih projektnih partnerjev. Slovenski projektni partnerji sodelujejo v 122 projektih, ki so bili odobreni na 1. in 2. razpisu programa Območje Alp, 1. in 2. razpisu programa Srednja Evropa, 1. in 2. razpisu programa Mediteran in 1. razpisu programa Jugovzhodna Evropa.

LUDUS

European network for the sharing and dissemination of technologies and knowledge in the innovtative field of game based learning

Enerbuild

Učinkovita raba in obnovljivi viri energije v javnem sektorju.

DEMOCHANGE

Demographic change in the Alps: Adaptation strategies to spatial planning and regional development / Demografske spremembe v Alpah: prilagoditvene strategije za prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj

CEBBIS

Central Europe Branch Based Innovation Support

ViTo

Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe / Celostni urbani razvoj zgodovinsko pomembnih mest kot regionalnih centrov v Jugovzhodni Evropi

ALIAS

Alpine Hospitals Networking for Improved Access to Telemedicine Services

Wide The SEE by Succ Mod

Širjenje uspešnih primerov izrabe sončne energije

RUBIRES

Dejavniki pospeševanja proizvodnje obnovljivih virov energije na podeželju