Razpisi programa Območje Alp

Program Območje Alp je 11. marca 2013 odprl 5. in zadnji razpis za sofinanciranje projektov. Razpis poteka tokrat le v enem koraku, zato je treba do roka oddati polno prijavo. Prijavitelji morajo v tem času obvezno kontaktirati tudi kontaktno točko v Sloveniji. Rok za oddajo popolnih prijav je 3. maj 2013 (ob 14.00 uri po srednjeevropskem času) v elektronski in fizični obliki na Skupni tehnični sekretariat.

Peti razpis programa Območje Alp se vsebinsko razlikuje od prejšnjih razpisov, saj je usmerjen v identifikacijo dosežkov oz. rezultatov predhodnih projektov programa Območja Alp in k prenosu ter implementaciji projektnih rezultatov v dokumente nosilcev razvojnih politik na regionalni, državni in evropski ravni. Ob enem je namen razpisa tudi, da se ob proučitvi možnih sinergij med različnimi projekti s področja določene tematike in določitvijo relevantnih nosilcev razvojnih politik postavi okvir za novo programsko obdobje 2014+. Ker bodo projekti petega razpisa časovno krajši in finančno manj obsežni, mora imeti projektno partnerstvo razumno število partnerjev, pri čemer naj imajo izkušeni partnerji vodilno vlogo.

Prijava na peti razpis mora vsebovati prijavnico (Application Form) z izdelanim predlogom projekta, podatke o projektnih partnerjih, delovnih sklopih, vrstah aktivnosti in zadolžitvah posameznih partnerjev, finančni načrt, podatke o publikacijah in dogodkih in na splošno o aktivnostih informiranja in obveščanja in druge relevantne podatke.
Poleg prijavnice je treba k prijavni dokumentaciji predložiti partnersko pogodbo (Partnership agreement), ki bo podpisana s strani vseh partnerjev.

Vsa prijavna dokumentacija je dostopna na spletni strani programa Območje Alp, kjer so na voljo dodatne informacije o razpisu in postopku prijave.

Povezava do dokumentov in več informacij o razpisu.

Zagotavljanje nacionalnega sofinanciranja iz javnih virov

Upravičenost organizacij za sodelovanje v projektih

Obvezno obveščanje alpskih kontaktnih točk o pripravi predlogov projektov

Dodatne nacionalne zahteve