Prvi razpis programa Srednja Evropa

Nadzorni odbor transnacionalnega programa evropskega teritorialnega sodelovanja Srednja Evropa je na 3. redni seji, ki je potekala dne 22. in 23. julija 2008 v Badnu pri Dunaju, in na seji dne 16.12.2008 v Poznanu odobril projekte, prijavljene na prvi razpis.

Med 95 prijavljenimi predlogi je bilo odobrenih 29 projektov, ki bodo sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v skupni višini 66,5 milijonov evrov. Stopnja sofinanciranja za slovenske projektne partnerje znaša 85%.

V 18 projektih od 29 odobrenih sodeluje 28 slovenskih projektnih partnerjev, in sicer v vrednosti 5,9 milijonov evrov (sofinanciranje iz ESRR znaša 5 milijonov evrov).

V izbranih projektih sodelujejo naslednji slovenski partnerji:

- prioriteta 1 (inovativnost):
Centrope_tt
, Pospeševanje prenosa RRT dosežkov z univerz in institutov v podjetja na območju Centrope
Cerim, Modeli tehnoloških transferjev od raziskav do inovacij (IRI, Univerza v Ljubljani)
Free, Most med raziskavami in podjetji (MO Velenje, Tehnološki center Univerze v Mariboru)
I 3 SME, Pospeševanje IKT in RTR v podjetjih (Tehnološki center Univerze v Mariboru)

- prioriteta 2 (dostopnost):
Chemlog, Železniški, vodni in cevovodni pretok kemijskih izdelkov na severnem koridorju vzhod-zahod
Kassets, IKT omrežje logističnih posrednikov (RRA Mura)
Sonora, Intermodalna transportna os jug-sever med jadranskim in baltskim morjem (Luka Koper)
Viaregia plus, Zahodno vzhodna razvojna os ob koridorju III DE-PL-SK-UA

- prioriteta 3 (okolje):
Act Clean
, Okolju prijazne tehnologije in dejavnosti za mala in srednja podjetja (Institut Jožef Stefan)
4 Biomass, Raba biomase kot vira energije v primerjavi z drugimi viri in rabami (Agencija za prestrukturiranje energetike)
Coach Bioenergy, Svetovalno omrežje za proizvodnjo energije iz biomase
Foks, Preprečevanje industrijskega onesnaževanja podtalnice
Label, Prilagajanje poplavnemu tveganju v povodju Labe
Reuris, Urbane reke kot naravni, krajinski in rekreacijski potencial
Rubires, Dejavniki pospeševanja proizvodnje obnovljivih virov energije na podeželju (ROD Ajdovščina, Savinjsko-šaleška regionalna razvojna agencija)
Salvere, Povečanje biološke raznolikosti s polnaravnimi travniki
Trans Eco Net, Prevrednotenje degradiranih naravnih območij z vidika ekologije, tradicije in identitete (Geodetski institut Slovenije, Univerza v Novi Gorici – Fakulteta za okoljske vede, Regionalna razvojna agencija Mura)
Transwaste, Vključitev Romov in Sintov v institucionalno zbiranje in sortiranje odpadkov
Urban SMS, Raba zemljišč v prostorskem planiranju (MO Celje, Kmetijski institut Slovenije)

- prioriteta 4 (regionalni razvoj):
Act 4 PPP, Javno zasebno partnerstvo (Institut za ekonomska raziskovanja)
Centrope Capacity, nstitucionalizacija območja Centrope (AT-HU-SK-CZ)
Cobra Man, Revitalizacija degradiranih industrijskih con (MO Kranj, Urbanistični institut RS)
CrossCultour, Nadgraditev kulturne turistične ponudbe v celostne turistične proizvode (Mednarodni institut za turizem)
Custodes, Razvoj turizma v manjših kulturnih centrih blizu večjih turističnih destinacij (MO Velenje, Institut za simbolno analizo in razvoj IKT)
Danube Limes, Rimski limes ob Donavi pod zaščito UNESCA
Listen to the Voice of Villages, Vital Villages, združenje podeželskih krajev s turističnim potencialom (Center za razvoj Litija)
Q-Ageing, Strategije lokalnih skupnosti za kakovostno življenje starejše populacije (MO Maribor, Občina Slovenska Bistrica, Ekonomski institut Maribor – Center z arazvoj človeških virov)
Resource, Sodobni razvoj rudarskih območij (Regionalni razvojni center Zasavje, Urbanistični institut RS)
Urban Space, Odprti javni prostori v manjših mestih (Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov)