Nacionalno sofinanciranje

V programskem obdobju 2014 - 2020 nacionalno javno sofinanciranje na vseh transnacionalnih programih ni predvideno. Projektni partnerji morajo sami zagotavljati sofinanciranje upravičenih stroškov projektov.