Portret "Območja Alp"

Program podpira projekte transnacionalnega sodelovanja, kateri spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo območja. Cilj programa je povečanje konkurenčnosti in atraktivnosti območja sodelovanja, ki obsega ožje gorsko območje skupaj s sosednjimi hribovji in nižinami, programsko območje pa vključuje tudi dele obal Sredozemskega morja. Redkeje poseljeno območje Alpskega loka in sosednja gosteje poseljena hribovita, nižinska in obalna območja so medsebojno funkcijsko neločljivo povezana, v neposredni bližini Alp se nahajajo nekatera gospodarsko izredno uspešna metropolitanska območja. Skupaj območje sodelovanja obsega okoli 450.000km2, na njem pa prebiva okoli 70 milijonov ljudi. 


Aktualno

Razpis delovnega mesta na Skupnem sekretariatu programa Območje Alp

24.07.2015 -

Transnacionalni program Območje Alp oz. Skupni sekretariat programa, razpisuje delovno mesto Project Officer. Delovno mesto se nahaja v Münchnu. Eden od pogojev za zasedbo delovnega mesta je tudi znanje slovenskega jezika. Prijave so možne do 10. 8. 2015; več informacij na spletni strani programa.