Rezultati drugega razpisa programa Srednja Evropa

Nadzorni odbor transnacionalnega programa evropskega teritorialnega sodelovanja Srednja Evropa je na 5. seji, ki je 12. in 13. novembra potekala v Budimpešti, odobril 37 projektov drugega razpisa, ki bodo sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V 23 od 37 odobrenih projektih sodeluje 32 slovenskih projektnih partnerjev.

Objavljeni seznam projektov do podpisa pogodb o sofinanciranju ni dokončen.

Izbrani so bili naslednji projekti (in slovenski partnerji):

Prioriteta 1: INOVACIJE
C-PLUS: Razvoj in upravljanje transnacionalnih grozdov v Srednji Evropi.
INNOTRAIN-IT: Usposabljanje MSP glede učinkovite rabe IT.
CNCB: Grozdi in mreženje za poslovni uspeh v Srednji Evropi (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije).
Autonet: Avtomobilski grozdi v Srednji Evropi (Gospodarsko interesno združenje Slovenski avtomobilski grozd - GIZ ACS).
CLUSTERS-CORD: Grozdi za regionalni razvoj v Srednji Evropi (Regionalna razvojna agencija Celje).
PROINCOR: Inovacijsko svetovanje MSP med Baltikom in Jadranom (Tehnološki park Ljubljana).
CEBBIS: Mreženje v specializiranih, tehnološko intenzivnih sektorjih (Tehnopolis Celje).
FLAME: Skupne podlage za razvoj propulzivnega področja novih materialov (Tehnološka agencija Slovenije-TIA).
ACCESS: Pospeševanje regionalne konkurenčnosti in sektorske odličnosti s pomočjo orodij za upravljanje inovacij in tehnik (Pomurski tehnološki park).
IntraMED-C2C: Regionalni inovacijski procesi od klinik do podjetij (Regionalna razvojna agencija Gorenjske-BSC).
ET-struct: Povezava izobraževanja, tehnološkega razvoja in podjetij (Regionalna razvojna agencija Gorenjske-BSC, RIC Novo mesto, Ljudska univerza Kočevje).
IDEA: Povezovanje izobraževanja in regionalne uprave na področju znanosti in tehnologije (Regionalna razvojna agencija Gorenjske-BSC).

Prioriteta 2: DOSTOPNOST
BATCo: Koridor Baltik- Adriatik (opaz: Ministrstvo za promet, Luka Koper).
CHAMPIONS: Izboljšanje dostopnost severno evropskih regij z zračnim prometom.
FLAVIA: Intermodalne logistične poti (železnica, celinske plovne poti) vzdolž IV in VII panevropskega koridorja.
INTER-Regio-Rail: Razvoj medmestnega in regionalnega železniškega prometa
GUTS: Čistejša in energetsko učinkovita vozila v mestnem prometu (MO Velenje).
TROLLEY: Spodbujanje čistejšega javnega prometa z uvedbo električni trolejbus v JPP.
SOL: Uporaba trajnostne mobilnosti za zmanjšanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom (Avtomoto zveza Slovenije- AMZS).
BICY: Spodbujanje kolesarjenja v mestih (Regionalni razvojni center Koper, MO Velenje).

Prioriteta 3: OKOLJE
HABIT-CHANGE:
Prilagodljivo upravljanje habitatov znotraj zavarovanih območij zaradi podnebnih sprememb (Piranske soline, Univerza v Mariboru, Triglavski narodni park).
VITAL LANDSCAPES: Trajnostni razvoj kulturne krajine z uporabo inovativnih tehnik sodelovanja in vizualizacije (Ljubljanski urbanistični zavod).
TRANSENERGY: Čezmejni geotermalni viri energije Slovenije, Avstrije, Madžarske in Slovaške (Geodetski zavod Slovenije).
CEframe: Presoja tveganja in upravljanja poplav na območju CENTROPE.
INCA-CE: Integrirani sistem kratkoročnega napovedovanja vremenskih pojavov (Agencija RS za okolje, CGS).
EULAKES: Upravljanje z jezeri za ublažitev posledic podnebnih sprememb.
INARMA: Celostni pristop pri obvladovanju tveganja poplav.
GovernEE: Energetska učinkovitost ogrevalnih sistemov v zgodovinskih stavbah.
REZIPE: Promet brez emisij (Prometni institut, Elaphe).
EnerCity: Zmanjševanje porabe energije in količine emisij v srednjeevropskim mestih (Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško -
KSSENA).
EnSURE: Varčevanje z energijo v mestih z uporabo novih načinov oskrbe z energijo (Regionalna razvojna agencija Gorenjske-BSC).
SEBE: Uporaba bioplina za trajnostni in inovativni razvoj (Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj - ZRS Bistra).

Prioriteta 4: REGIONALNI RAZVOJ
CIRCUSE: Trajnostno upravljanje in raba zemljišč. 
YURA: Izboljšanje sodelovanja med šolami, MSP in regionalnimi organi v regijah z negativnim migracijskih saldom.
QUALIST: Izboljšanje kakovosti življenja v majhnih mestih.
Creative Cities: Razvoj in promocija potencialov kreativne industrije (TV, radio, oblikovanje, umetnost), (Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Institut za ekonomska raziskovanja).
SECOND CHANCE: Preoblikovanje degradiranih območij v kulturne znamenitosti (Muzej in galerije mesta Ljubljana, MO Ljubljana).