Rezultati tretjega razpisa programa Srednja Evropa

Dne 2. decembra 2010 je Nadzorni odbor programa Srednja Evropa v okviru 3. razpisa odobril sofinanciranje 28 projektom od skupno 112 prijavljenih. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo za izbrane projekte namenjenih 55 milijonov EUR.
V 22 od 28 odobrenih projektih sodeluje 36 slovenskih projektnih partnerjev.

Izbrani so bili naslednji projekti (in slovenski partnerji):

1. Prioriteta: INOVACIJE
ClusterCOOP: Enhancing Framework Conditions for an effective Transnational Cluster Cooperation in Central European (Univerza v Ljubljani - Ekonomska fakulteta).
InoPlaCe: Izboljšanje ključnih podpornih storitev za mlade inovatorje v Srednji Evropi (RA Celje).
NANOFORCE: Nanotechnology for Chemical Enterprises (Univerza v Novi Gorici).
CentraLab: Srednjeevropski Živi Laboratorij za teritorialno inovativnost (E Zavod, Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede).
SMART FRAME: Smart Framework for SME´s focused on Modern Industrial Technologies.
PLASTiCE: Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe (Kemijski inštitut, SLOPAK, Plasta, Poslovni sistem Mercator, PoliMat).
FORT: Fostering continuous research and technology application (Tehnocenter Univerze v Mariboru, Gospodarska zbornica Štajerske).
Re-Turn: Regions benefitting from returning migrants (Univerza v Mariboru).

2. Prioriteta: DOSTOPNOST
LOGICAL:
Transnational LOGistics' Improvement through Cloud computing and innovAtive cooperative business models (Luka koper, RRC Koper).
EMPIRIC: Enhancing Multimodal Platforms, Inland waterways and Railways services Integration in Central Europe (Luka Koper).
Central Meet Bike: More sustainable transport in Central European Cities through Improved integrated bicycle promotion and international networking.
SPES: Support Patients through E-services Solutions.

3. Prioriteta: OKOLJE
GREENET: Promoting the ecological network in the European Green Belt (Krajinski park Goričko).
TAB: Zmanjševanje vpliva industrijskega onesnaževanja na zdravje prebivalcev (Erico Velenje, MO Velenje).
UHI: Razvoj in uporaba ublažitvenih ter prilagoditvenih strategij in ukrepov za lajšanje globalnega vpliva mestnih toplotnih otokov (ZRC SAZU, MO Ljubljana).
UFIREG: Ultrafine Particles – an evidence based contribution to the development of regional and European environmental and health policy (Zavod za zdravstveno varstvo Celje).
VIS NOVA: Sustainable and efficient Energy for Rural Regions.
CoP: Cities on Power.
MANERGY: Paving the way for self-sufficient regional energy supply based on sustainable energy concepts and renewable energy sources (Univerza v Mariboru - Fakulteta za energetiko).
ENERGYREGION: Effecitive development of dispersed renewable energy in combination with conventional energy in Regions (E Zavod).
CERREC: Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks.

4. Prioriteta: REGIONALNI RAZVOJ
ReNewTown: New post-socialist city: Competitive and Attractive (MO Velenje, Univerza v Ljubljani).
EPO Urban: Omogočanje vključevanja zasebnih etažnih lastnikov stanovanjskih objektov v proces mestnega prestrukturiranja (MO Celje).
CE-Ageing Platform: Central European Knowledge Platform for an Ageing Society (Ekonomski inštitut Maribor - Center za razvoj človeških virov, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).
EURUFU: Nove priložnosti za zagotavljanje javnih storitev na podeželju (RA Sora, Biotehniški center Naklo).
ETNOFOLK: Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (ZRC SAZU).
Traditional and Wild: Spodbujanje tradicionalne pridelave in uporabe zelišč za zmanjšanje socialnih in ekonomskih razlik v srednji Evropi (RA Kozjansko, Fundacija BIT Planota).
CCC: Cultural Capital Counts (RC Litija, LTO Bovec).