Zagotavljanje nacionalnega sofinanciranja

V letu 2015 nacionalnega sofinaniranja ne bo.