Rezultati strateškega razpisa programa Srednja Evropa, maj 2011

Dne 19. in 20. maja 2011 je Nadzorni odbor programa v Pragi odobril naslednjih 7 strateških projektov:

Prioriteta 1: Spodbujanje inovativnosti v Srednji Evropi
CluStrat
- spodbujanje inovativnosti z novim konceptom grozdenja,

Prioriteta 2: Izboljševanje dostopnosti območja Srednje Evrope in znotraj nje
INWAPO
- nadgraditev celinskih vodnih poti in morskih pristanišč,
RAILHUC - mesta kot železniška vozlišča,

Prioriteta 3: Odgovorna raba okolja
CEP-REC
- regionalni energetski koncepti,
CEC 5 - energetsko učinkovite javne zgradbe in obnovljivi viri energije,

Prioriteta 4: Povečevanje konkurenčnosti in privlačnosti mest in regij
HELPS
- bivanjske rešitve in storitve za starejše in ranljive prebivalce
Adapt2DC - upravljanje infrastrukture in storitev v mestih/regijah z upadajočim številom prebivalstva

V vseh sedmih projektih strateškega razpisa sodeluje 10 slovenskih partnerjev in še 4 ministrstva kot opazovalci.