ESPON INTERSTRAT

Namen projekta ESPON INTERSTRAT je transnacionalno učenje o uporabnosti rezultatov ESPON pri pripravi integralnih razvojnih politik.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, v vlogi projektnega partnerja, je v prvi fazi pripravilo nabor relevantnih deležnikov na državni, regionalni in lokalni ravni, ki pripravljajo oz. sodelujejo pri pripravi različnih razvojnih strategij.

Med aprilom in septembrom 2011 je bilo izvedenih pet delavnic katerih namen je bil predstaviti možnosti uporabe rezultatov ESPON pri pripravi različnih strategij v Sloveniji ter pridobiti povratno informacijo s strani vključenih deležnikov o uporabnosti tovrstnih rezultatov. Poleg tega so bili narejeni prvi koraki v smeri preveritve možnosti za usmeritev strateških prostorskih vsebin v razvojne politike države. Delavnic se je udeležilo 77 predstavnikov vabljenih deležnikov. Rezultati opravljenega dela bodo prikazani v publikaciji »Kako lahko raziskave programa ESPON podprejo razvojno načrtovanje v Sloveniji«.

Projekt je vsebinsko zaokrožila okrogla miza na nacionalnem dogodku ESPON in ESPON INTERSTRAT, katere rdeča nit je bilo vprašanje »Kako v slovenskem prostoru dosegati sinergije med razvojnimi politikami?«. Pri tem je bila posebej izpostavljena vloga znanja in podatkov ter širšega (EU) konteksta za odločitve v okviru snovanja novih slovenskih razvojnih politik.