Državne pomoči

Prvostopenjska kontrola Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MZIP) je pripravila Splošno obvestilo o obveznem poročanju o prejetih državnih pomočeh v projektih sofinanciranih iz programov Evropskega teritorialnega sodelovanja. Vsak projektni partner mora za čas trajanja projekta spremljati aktivnosti in rezultate, za katere so značilni atributi državne pomoči.

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V pomoč pri identifikaciji državne pomoči so štirje okvirni testi. V primeru, da so odgovori na vsa vprašanja pozitivni, gre za državno pomoč:
• Je pomoč dodelila država oziroma izvira iz državnih sredstev?
• Ali daje prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga?
• Je dejavnost tržna med državami članicami?
• Ali ukrep izkrivlja ali bi lahko izkrivljal konkurenco?