Območje programa Srednja Evropa

Programsko območje obsega 1.050.000 km2 in ima približno 148 milijonov prebivalcev. Na tem območju govorijo številne jezike (8 nacionalnih jezikov, več jezikov narodnih manjšin). Reliefne razlike vplivajo tudi na veliko raznolikost podnebnih razmer, rabe tal, naselbinske in gospodarske strukture, dostopnosti, razvojnih procesov in okoljskih problemov. Velika raznolikost je ključen strateški dejavnik razvoja območja in bi morala biti uporabljena za krepitev trajnostne gospodarske rasti in teritorialne kohezije. Glavni izzivi območja so povezani s potrebo po zmanjšanju ekonomskih in socialnih razlik, s krepitvijo integracije, doseganjem usklajenih standardov učinkovitosti in kakovosti, poglabljanjem obstoječih in novih omrežij ter sodelovanjem.

 

Razpis delovnega mesta na Skupnem sekretariatu programa Območje Alp

24.07.2015 -

Transnacionalni program Območje Alp oz. Skupni sekretariat programa, razpisuje delovno mesto Project Officer. Delovno mesto se nahaja v Münchnu. Eden od pogojev za zasedbo delovnega mesta je tudi znanje slovenskega jezika. Prijave so možne do 10. 8. 2015; več informacij na spletni strani programa.