Območje programa Mediteran

Leta 2006 je v regijah, ki sodelujejo v programu Mediteran, živelo 110 milijonov prebivalcev, kar predstavlja 22 % prebivalstva EU. Območje zajema približno 800.000 km2, kar je skoraj petina površine EU.
Za območje programa Mediteran sta značilna zelo raznolika pokrajina in občutljivo naravno okolje. V okviru območja najdemo obalne in gorske pokrajine, številne reke, jezera, rodovitne ravnice in otoke. Zaradi naravnih dejavnikov se območje sooča s problemi dostopnosti in komunikacije med državami, regijami in z okoliškimi območji, še zlasti s Severno Evropo. Razdrobljena geografska konfiguracija območja Mediteran ne olajšuje oblikovanja in izvajanja transnacionalnih razvojnih strategij. Administrativne meje se v splošnem ujemajo s fizičnimi mejami. Medsebojno sodelovanje je velikega pomena za usklajevanje politik na področjih varstva okolja, naravnih nesreč, gospodarskega razvoja in drugih. Poleg tega predstavlja območje že stoletja pomembno prometno os.

Galerija

Aktualno

Razpis delovnega mesta na Skupnem sekretariatu programa Območje Alp

24.07.2015 -

Transnacionalni program Območje Alp oz. Skupni sekretariat programa, razpisuje delovno mesto Project Officer. Delovno mesto se nahaja v Münchnu. Eden od pogojev za zasedbo delovnega mesta je tudi znanje slovenskega jezika. Prijave so možne do 10. 8. 2015; več informacij na spletni strani programa.