Avtorji spletne strani

Pri projektu so sodelovali:

Načrtovanje, oblikovanje in tehnična izvedba:
spletnaPOSTAJA d.o.o., agencija kreativnih idej

 

Priprava in vnos vsebin:

Nacionalna kontaktna točka programov transnacionalnega teritorialnega sodelovanja
Ministrstvo za okolje in prostor