« nazajPosvet ob četrtem razpisu programa Območje Alp

MOP, Ljubljana, 1.12.2011 -

Ministrstvo za okolje in prostor je organiziralo Posvet ob četrtem razpisu programa Območje Alp. Razpis je dvofazni. Prva faza je odprta od 26. oktobra, končni rok za oddajo Izrazov interesa (Expression of Interest)  je 20. januar 2012. Samo projektni predlogi, ki bodo dovolj dobro ocenjeni, bodo povabljeni v drugo fazo. Na Posvetu so bile podane osnovne informacije o razpisu, predstavljeni so bili vsebinski poudarki zadnjega razpisa, predvsem pa smo želeli sporočiti, kakšne vrste projektov program pričakuje, ter katere so bistvene sestavine dobro pripravljenih projektov na programih transnacionalnega teritorialnega sodelovanja.

Posvet je potekal 1. decembra 2011, v kletni sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor, na Dunajski 48, od 10.00 do 13.00.