« nazajNacionalni posvet ob usmerjenih razpisih programa MED

Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija, 7.03.2012 -

V Litiji je v občinski stavbi 7. marca potekal Nacionalni posvet ob usmerjenih razpisih programa MED, ki ga je ob podpori Občine Litija in Centra za razvoj Litija organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Po pozdravnem nagovoru župana, g. Francija Rokavca, je približno 40 udeležencev nagovorila ga. Margarita Jančič iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor, nacionalna predstavnica v nadzornem odboru Programa MED. Ključni namen dogodka je bil pomagati slovenskim partnerjem in prijaviteljem pri pripravi kakovostnih projektnih predlogov.

Večkrat so bili poudarjeni ključni elementi kakovostnih transnacionalnih projektov:

 • transnacionalna dodana vrednost - relevantne so teme, ki presegajo lokalni problem ali potrebo; ki niso relevantne samo za eno mesto, občino, regijo, deležnika, temveč se osredotočajo na potrebe ali probleme v širšem prostoru ter terjajo sodelovanje in skupno pripravo rešitev,
 • vpetost v konkretna območja in aktivnosti na posameznih področjih,
 • ne izmišljujmo si potreb ampak jih prepoznamo v sodelovanju s konkretnimi deležniki,
 • s projektnimi aktivnostmi zapolnimo identificirane vrzeli,
 • zagotovimo uporabne rezultate, ki jih bo možno udejanjiti,
 • pri tem smo inovativni, tako na vsebinskem delu, kot v pristopu, aktivnostih, kot pri rezultatih projektov.

Nekaj ključnih vprašanj za pomoč pri pripravi projektov:

 • Ali je projektni predlog relevanten za ta program?
 • Na čigavo potrebo odgovarja (ciljne skupine)?
 • Ali je aktivnosti in rezultate možno izpeljati, doseči v enem projektu? Potrebno se je osredotočiti!
 • Kaj je bilo na področju projekta že narejeno? Kateri projekti? Katere obstoječe rezultate in kako bomo uporabili v našem projektu?
 • Kakšna je transnacionalna dodana vrednost aktivnosti, rezultatov projekta?
 • Kateri bodo rezultati projekta in komu so namenjeni? Kako bodo rezultati uporabljeni naprej? Kako in kam bodo prenešeni?

Tekom dogodka so bile skozi te elemente predstavljene izkušnje slovenskih partnerjev in prijaviteljev v obstoječih projektih.

V nadaljevanju pa sta sledili delavnici na temi 1. razpisa:

 • Krepitev inovacijskih zmogljivosti malih in srednjih podjetij na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije,
 • Razširjanje inovativnih rešitev na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v Mediteranskih mestih.

Preko delavnic so bile na omenjeni temi identificirane potrebe območij, iz katerih udeleženci prihajajo, oziroma potrebe na področjih njihovega dela. V nadaljevanju so nato udeleženci iskali možne rešitve za identificirane potrebe. Delavnice so tako potencialnim projektnim partnerjem dale ideje, kaj bi se dalo vključiti v projekte in jim pomagale identificirati možne medsebojne povezave med udeleženci. Vse to z namenom pomagati potencialnim partnerjem, da bi v projekte vstopili z jasno sliko, katere probleme, potrebe ali potenciale bodo v projektu obravnavali in na katerih teritorialnih območjih. Tukaj rezultatov delavnic posebej ne navajamo, saj ni bil namen delavnic izpostavljati določenih tem, oziroma dajati posameznim rešitvam, ki so bile identificirane, prednost pred tistimi, ki morda na delavnicah sploh niso bile prepoznane, pa so dejansko zelo relevantne.

Dodatne informacije o razpisih so na voljo na tej spletni strani in spletni strani programa

Glede dogodka ali razpisa se za dodatne informacije lahko obrnete tudi na nacionalno kontaktno točko programa MED:
Eva Stare
eva.stare@gov.si 
01 478 7023

Galerija