« nazajUvodna konferenca projekta Attract-SEE

Ljubljana, 13.12.2012 - Z letošnjim septembrom se je v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa začel nov projekt Attract-SEE: Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi, katerega glavni namen je vzpostaviti skupen sistem spremljanja stanja v prostoru na območju Jugovzhodne Evrope ter zasnovati proces usklajevanja politik, ki bo spodbujal sodelovanje nosilcev političnih odločitev iz različnih sektorjev in upravnih ravni. Projekt vključuje 10 partnerjev, pridruženega strateškega partnerja in 7 "opazovalcev" iz skupno devetih držav; vodilni partner je Geodetski inštitut Slovenije.

Projekt ter izzive na področju spremljanja stanja v prostoru bodo podrobneje predstavili na uvodni konferenci, ki bo v četrtek, 13. decembra 2012, v Mestnem muzeju Ljubljana.

Namen konference je izpostaviti potrebe po prostorskih informacijah na različnih teritorialnih ravneh, njihov pomen za boljše načrtovanje prostorskega razvoja in kot prispevek k razvoju regionalnih razvojnih ciljev in nalog. V središču razprave bodo tudi potrebe po boljšem procesu usklajevanja, ki bi preprečil neželena nasprotja med različnimi cilji politik in prostorske konflikte. Predstavljeni bodo različni projekti in prikazani primeri sistemov spremljanja stanja v prostoru.

Na konferenco še posebej vabimo določevalce in oblikovalce politik na državni in lokalni ravni, predstavnike razvojnih agencij, nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področij statistike in prostorskih podatkov, prostorske načrtovalce in predstavnike drugih, s prostorskim razvojem povezanih strok. Vse te ključne deležnike želimo pritegniti k tesnejšemu sodelovanju pri zasnovi in pri dokončnem oblikovanju sistema spremljanja stanja prostora, kar je glavni cilj projekta Attract-SEE. Konferenca bo prvo od skupno petih predvidenih srečanj z deležniki, na katerih bomo skupaj razpravljali o obstoječih izzivih in potrebah, o predlogih rešitev za kakovostno in na podatkih temelječe spremljanje stanja prostora ter o učinkoviti rabi v projektu razvitih orodij.

Projekt Attract-SEE se osredotoča na vzpostavitev skupnega sistema spremljanja stanja prostora na območju Jugovzhodne Evrope, ki bo podprl usklajevanje med različnimi razvojnimi in sektorskimi politikami. To bo pripomoglo k doseganju teritorialne kohezije in razvojnih ciljev. Glavni cilj je ustvariti takšen model sistema spremljanja stanja, ki bi ustrezal potrebam oblikovalcev politik in odločevalcem, saj so prav zanje tako pridobljene informacije o prostoru ključne za izboljšanje priprave in izvajanja politik. Z vzpostavitvijo skupnega sistema kazalnikov bo model uporaben za spremljanje kakovosti in privlačnosti prostora. Zasnovan bo tudi proces usklajevanja politik, ki bo spodbujal in podpiral sodelovanje in vključevanje nosilcev političnih odločitev iz različnih sektorjev in upravnih ravni.

Podroben program konference je v priponki; udeležba je brezplačna.

Vaše cenjene prijave sprejemamo do vključno srede, 12.12. 2012, na e-naslovu nina.urataric@rec-lj.si