« nazajPosvet ob petem »kapitalizacijskem« razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Območje Alp in informacije v zvezi s poročanjem prvostopenjski kontroli