« nazajPosvet ob petem"kapitalizacijskem" razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Območje Alp in informacije v zvezi s poročanjem prvostopenjski kontroli

Ljubljana, 12.04.2013 -

 Posvet je potekal v sredo, 10. aprila 2013, na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Langusova c. 4 v Ljubljani, v sejni sobi v I. nadstropju. Namenjen je bil predstavitvi kapitalizacijskih projektov, vsebini in pogojem petega razpisa programa Območje Alp ter informacijam v zvezi s poročanjem prvostopenjski kontroli.

Program posveta,