Uradna spletna stran programa Mediteran
www.programmemed.eu

Ministrstvo za okolje in prostor
http://www.mop.gov.si

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
http://www.svlr.gov.si/

Program INTERACT
http://www.interact-eu.net