Portret programa Jugovzhodna Evropa

Območje programa Jugovzhodna Evropa je v marsičem eno izmed najbolj heterogenih območij sodelovanja v Evropi. Program pokriva območje, ki meri okoli 2,7 milijonov km2, v njem živi okoli 269 milijonov prebivalcev. V program so vključene regije iz kar 17 različnih držav z različnim statusom glede na članstvo v EU, članice EU, države s predpristopnim statusom, potencialne kandidatke in druge sosednje države.

Programsko območje je najbolj heterogeno območje sodelovanja glede na posebne kulturne, politične, etnične, socialne in zgodovinske značilnosti sodelujočih regij. Na območju sodelovanja se srečujejo različne jezikovne skupine, tu se srečujejo raznolikosti verske pripadnosti zahoda in orienta. Raznolikost je hkrati vir različnosti identitet in žal tudi vir konfliktov in napetosti.

Območje je soočeno z izzivi socialne, ekonomske in politične integracije v smeri EU z različnimi poudarki:

  • poglabljanje integracije znotraj EU (27);
  • proces približevanja držav s predpristopnim statusom EU;
  • proces poglabljanja odnosov sosednjih držav z državami EU;
  • proces stabilizacije in poglabljanja medsebojnih odnosov.

Razpis delovnega mesta na Skupnem sekretariatu programa Območje Alp

24.07.2015 -

Transnacionalni program Območje Alp oz. Skupni sekretariat programa, razpisuje delovno mesto Project Officer. Delovno mesto se nahaja v Münchnu. Eden od pogojev za zasedbo delovnega mesta je tudi znanje slovenskega jezika. Prijave so možne do 10. 8. 2015; več informacij na spletni strani programa.