« nazajDogodek Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji

11.02.2015 -

Dogodek bosta sestavljala Nacionalna konferenca »Slovenija v transnacionalnih in medregionalnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja« in informativni dan ob objavi prvih razpisov transnacionalnih programov Srednja Evropa ter Območje Alp. Program je objavljen na tej povezavi, kjer se nahaja tudi prijavni obrazec. Priporočamo, da pred udeležbo na dogodku preberete programsko in razpisno dokumentacijo.