« nazajPosvet Trajnostna gradnja v lokalnem in nacionalnem okviru

4.06.2015 -

 

Posoški razvojni center v četrtek, 11. 6. 2015, ob 10. uri v Tolminu organizira posvet z naslovom Trajnostna gradnja v lokalnem in nacionalnem okviru, ki se bo osredotočil na človeku in okolju prijaznejšo gradnjo v smislu pregleda izvedenih aktivnosti, predvsem pa usmeritev pobud za nadaljevanje procesa tako na lokalni kot na državni ravni.

Dogodek bo organiziran v okviru dveh projektov programa Alpine space - CABEE in ALPBC.

 

 

 

Na dogodku bo predstavljeno stanje s področja trajnostne gradnje v Sloveniji ter aktivnosti Posoškega razvojnega centra, na okrogli mizi s sodelujočimi iz različnih ravni in sektorjev pa bo tekla beseda o vlogi države, certificiranju, izkušnjah investitorjev, prostorskem načrtovanju, lokalnih materialih …

 

 

 

Sledila bo širša razprava, h kateri so vabljeni predstavniki občin, upravnih enot, Triglavskega narodnega parka, fakultet, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Zavoda za gradbeništvo, Urbanističnega inštituta, prostorski načrtovalci, arhitekti, ponudniki trajnostnih materialov in storitev in drugi udeleženci.

 

 

 

Vabljeni v dvorano Glasbene šole Tolmin, 11. 6. 2015 ob 10. uri. Prijavite se najkasneje do ponedeljka, 8. junija 2015, na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/67673.
Dodatne informacije: e-naslov: jana.podgornik@prc.si ali po telefonu: 05/38-41-881.