Arhiv novic

 

Razpis delovnega mesta na Skupnem sekretariatu programa Območje Alp
24.07.2015 -

Transnacionalni program Območje Alp oz. Skupni sekretariat programa, razpisuje delovno mesto Project Officer. Delovno mesto se nahaja v Münchnu. Eden od pogojev za zasedbo delovnega mesta je tudi znanje slovenskega jezika. Prijave so možne do 10. 8. 2015; več informacij na spletni strani programa.

Pregled razpisov transnacionalnih programov in programa Interreg Europe
4.06.2015 -

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Posvet Trajnostna gradnja v lokalnem in nacionalnem okviru
4.06.2015 -

Posoški razvojni center v četrtek, 11. 6. 2015, ob 10. uri v Tolminu organizira posvet z naslovom Trajnostna gradnja v lokalnem in nacionalnem okviru, ki se bo osredotočil na človeku in okolju prijaznejšo gradnjo v smislu pregleda izvedenih aktivnosti, predvsem pa usmeritev pobud za nadaljevanje procesa tako na lokalni kot na državni ravni.

Dogodek bo organiziran v okviru dveh projektov programa Alpine space - CABEE in ALPBC.

 

 

Na dogodku bo predstavljeno stanje s področja trajnostne gradnje v Sloveniji ter aktivnosti Posoškega razvojnega centra, na okrogli mizi s sodelujočimi iz različnih ravni in sektorjev pa bo tekla beseda o vlogi države, certificiranju, izkušnjah investitorjev, prostorskem načrtovanju, lokalnih materialih …

 

 

Sledila bo širša razprava, h kateri so vabljeni predstavniki občin, upravnih enot, Triglavskega narodnega parka, fakultet, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Zavoda za gradbeništvo, Urbanističnega inštituta, prostorski načrtovalci, arhitekti, ponudniki trajnostnih materialov in storitev in drugi udeleženci.

 

 

 

Vabljeni v dvorano Glasbene šole Tolmin, 11. 6. 2015 ob 10. uri. Prijavite se najkasneje do ponedeljka, 8. junija 2015, na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/67673.
Dodatne informacije: e-naslov: jana.podgornik@prc.si ali po telefonu: 05/38-41-881.

 

 

 

 

 

 

Časovnica prvega razpisa programa Srednja Evropa
24.04.2015 -

Na prvi razpis programa Srednja Evropa je na prvi stopnji prispelo 620 prijav, od katerih jih ima kar 76 vodilne partnerje iz Slovenije. Zaradi velikega števila prijav je načrtovana časovnica razpisa zamaknjena.

Tridnevni festival za poglobljeno razpravo in nove ideje o prihodnosti evropskih mest
23.03.2015 -

Prvi URBACT FESTIVAL evropskih mest bo potekal v Rigi v Latviji od 6. do 8. maja 2015. Namen festivala je prenos znanj in izkušenj za spodbujanje in izvajanje trajnostnega razvoja v mestih. Predstavljeni bodo rezultati projektov podprtih v okviru programa URBACT II. Na primeru mesta Riga bo prikazana uporaba novo razvitih instrumentov in pristopov za oblikovanje in podporo inovativnim politikam za trajnostni razvoj mest. V središču pozornosti bodo mesta in ljudje, ki v njih bivajo in delujejo.

Prvi razpis programa Območje Alp 2014-2020 objavljen!
22.03.2015 -

Na tej povezavi je objavljen prvi razpis programa Območje Alp 2014-2020. Nekateri dokumenti ta trenutek še niso na voljo; objavljeni bodo v prihodnjih dneh. Prav tako bo naknadno objavljena povezava na 'e-monitoring system', preko katerega bo možna elektronska oddaja prijavnega obrazca.

Objava prvega razpisa programa Srednja Evropa
12.02.2015 -

Na tej povezavi je bil 13. 2. objavljen prvi razpis programa Srednja Evropa. razpis je dvostopenjski, rok za prijavo na prvi stopnji je 13. 4. 2015.

Dogodek Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji
11.02.2015 -

V dneh 4. in 5. 3. bo v Ljubljani potekal dogodek Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji.

Novi program Podonavje - iskanje partnerjev
27.01.2015 -

Kljub temu, da program Podonavje še ni potrjen s stani Evropske komisije, je na tej povezavi že na voljo možnost objave projektnih idej in iskanja partnerjev.

Rezervirajte si datum - nacionalna koferenca transnacionalnih transnacionalnih in medregionalnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja ter info-dan razpisov Srednja Evropa in Območje Alp
19.12.2014 -

 4. marca 2015 (predvidoma ves dan) bo v Ljubljani potekala nacionalna konferenca z naslovom Slovenija v transnacionalnih in medregionalnih programih teritorialnega sodelovanja, na kateri bodo predstavljeni programi v novi finančni perspektivi, pa tudi izkušnje iz pretekle finančne perspektive. 5. marca (predvidoma pol dneva) pa bo potekal informativni dan za razpisa na programih Srednja Evropa in Območje Alp. Vse informacije in program bodo objaljeni na tej spletni strani.