Arhiv novic

 

Začetek javnega posvetovanja o programu ESPON 2020
10.03.2014 - Program evropskega medregionalnega teritorialnega sodelovanja "ESPON" je objavil končni posvet pred oddajo operativnega programa v soglasje državam članicam.
3. letni forum Strategije EU za Podonavje (EUSDR)
24.02.2014 - 26. in 27. Junija bo na Dunaju potekal 3. letni forum Strategije EU za Podonavje (EUSDR).
Letni forum EUSDR je prostor srečevanja vseh akterjev, ki na različnih področjih medsebojno sodelujejo na celotnem območju Podonavja.
Prvostopenjska kontrola - obrazec za poročanje stroškov dela izplačanih v enkratnem znesku
24.02.2014 -

Prvostopenjska kontrola programov Evropskega teritorialnega sodelovanja je objavila nov obrazec za izračun upravičenih stroškov dela, ki se delno ali v celoti nanašajo na letno ali večletno projektno delo ter so izplačani v enkratnem znesku (odpravnina, jubilejna nagrada). Obrazec se uporablja od 24.02.2014 in je objavljen kot nov obrazec med "obrazci za FLC" za vsak program Evropskega teritorialnega sodelovanja.

Formalni končni posvet o okoljskem vplivu in javna razprava za operativni program "INTERREG EUROPE 2014-2020"
27.01.2014 - Program evropskega medregionalnega sodelovanja "INTERREG EUROPE" (naslednik programa INTERREG IVC) je objavil končni posvet pred oddajo operativnega programa v soglasje državam članicam.
Prosto delovno mesto pripravnika v Koordinacijski enoti (Coordination Unit) programa ESPON
30.12.2013 - Koordinacijska enota programa ESPON išče dva pripravnika (trainee) za čas 5 mesecev. Na razpis se lahko prijavijo študenti univerzitetnih programov iz držav z območja programa.
Formalni končni posvet o okoljskem vplivu operativnega programa "Srednja Evropa 2014-2020"
10.12.2013 -

Program evropskega transnacionalnega sodelovanja "Srednja Evropa" je objavil končni posvet pred oddajo operativnega programa v soglasje državam članicam.

Inovacijski sejem projekta WIDER (program Mediteran) v Barceloni
2.12.2013 - Več kot 80 ljudi iz desetih evropskih držav se je udeležilo inovacijskega sejma, ki je 20. novembra 2013 potekal v Barceloni. Dogodka so se v sklopu evropskega projekta WIDER udeležili tudi predstavniki Razvojnega centra Srca Slovenije, na njihovo povabilo pa je bilo prisotnih še sedem podjetnikov, ki se ukvarjajo z razvojem inovacij za samostojnejše bivanje starejših.
Več v obvestilu za javnost.