Uradna stran programa Jugovzhodna Evropa
http://www.southeast-europe.net

Program CADSES
http://www.cadses.net

Ministrstvo za okolje in prostor
http://www.mop.gov.si


Program INTERACT
http://www.interact-eu.net

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
http://www.svlr.gov.si/