Karta meseca - Razvoj mest v podporo globalnemu kapitalu: Kako so evropska mesta vključena in povezana v globalna omrežja?

Evropa je močno vpeta v svet kot pomembna gospodarska sila. Ravnovesje med vplivom in gospodarsko težo različnih kontinentov in držav se trenutno hitro spreminja. Ključna naloga za Evropo je izkoristiti priložnosti za globalni gospodarskih razvoj in hkrati ublažiti njegove izzive.

Karta meseca predstavlja razvoj povezav med 285 svetovnimi mesti med leti 2000 in 2008 na osnovi lokacij storitev, ki slonijo na terciarnem znanju. Krogi na karti prikazujejo skupno število povezav (povezav z drugimi mesti) v letu 2000. Barve mest prikazujejo razvoj povezav.
Na uspeh in vpetost regij in mest v svetovno gospodarstvo in globalna omrežja vplivata:
- njihova globalna povezanost, dostopnost in opremljenost z infrastrukturo ter privlačnost prostora za investiranje v globalne proizvode in storitve in
- njihov dostop in povezanost z globalno pomembnimi prostori v Evropi.

Kako so evropska mesta vključena in povezana v globalna omrežja?
Razvojni procesi se večinoma oblikujejo na podlagi povezav med mesti, spodbujeni z znanjem, kritično maso in terciarnimi, na znanju temelječimi storitvami. Eden od načinov ocenjevanja, kako je mesto globalno ali globalizirano je analiza, kakšno vlogo ima v servisiranju globalnega kapitala.
Povezave evropskih terciarnih, na znanju temelječih podjetij pokažejo, da so glavna mesta dobro vpeta v globalno gospodarstvo. Stopnja geografske koncentracije servisiranja globalnega kapitala je veliko večja v ZDA kot v Evropi. Obstaja majhno povečanje geografske koncentracije tako v Evropi kot v ZDA, a v ZDA je ta povezana predvsem z rastjo New Yorka. V evropskem prostoru so mesta, ki zagotavljajo globalne storitve, prostorsko bolj enakomerno razporejena.

Ugotovitve:
- London ostaja najvišje uvrščeno evropsko mesto, ki servisira globalni kapital, sledijo mu Pariz, Milano in Madrid. Druga mesta z dobrimi rezultati so še Bruselj, Muenchen in Amsterdam.
- Več mest postaja »dobro povezanih« v globalnem storitvenem gospodarstvu. Približno 60% mest z vsega sveta je pridobilo sposobnost mreženja v globalnih storitvah. Evropi gre v tem pogledu bolje kot ZDA.
- Vsa večja evropska mesta so pridobila, zlasti v Vzhodni Evropi, na primer, Varšava, Praga in Bukarešta so povečala svoj položaj v svetovnem omrežju mest globalnih storitev. Istočasno pa je veliko pomembnih mest v Nemčiji, vključno s Frankfurtom in Muenchnom, izgubilo.
- Mesta v vzhodni, južni in zahodni Evropi so izjemno napredovala. Tak trend pomaga pri krepitvi uravnoteženja evropskega prostora mest zasidranih v globalnem storitvenem gospodarstvu.

Elementi za premislek:
- Izziv za odločevalce bo nadaljevanje in ohranjanje vpliva evropskih mest v globalnih omrežjih ob hkratnem spodbujanju potencialov manjših mest, katerih globalna povezanost se povečuje.
- Glavna evropska globalna mesta, kot sta London in Pariz, ki so vitalnega pomena za ves evropski prostor se lahko po določenem času »pregrejejo« in njihova konkurenčnost upade.
- Istočasno ima Evropa bolj uravnoteženo razporeditev manjših mest kot ZDA in Kitajska. Eden od primerov je Dublin, ki je zdaj globalizirano mesto. Prednosti mesta – kritična masa mladih, usposobljenih delavcev in mednarodni ugled izobraževalnih institucij – v kombinaciji z odprtim nacionalnim gospodarstvom, so povzročila, da je postal močen igralec na globalnem trgu storitev in ostal relativno odporen v zadnjih letih.
- Odločevalci lahko spodbudijo rast urbanih območij v globalno gospodarstvo s pomočjo različnih aktivnosti. Na primer s tem, da spodbujajo najbolj globalno povezana mesta k sodelovanju s sosednjimi območji in na ta način omilijo pritisk na pozidavo in infrastrukturo, hkrati pa pridobijo kritično maso.
- Enako je treba podpirati tudi manj izrazita mesta, ki želijo imeti večjo vlogo, s tem da se globalna mesta osvobodi funkcij, ki zanje niso bistvene. S promoviranjem sebe kot enoten »prostor«, ki ima dostop tako do globalnega gospodarstva kot do evropskih globalnih mest, lahko taka mesta pritegnejo investitorje in podjetnike, ki želijo biti blizu globalnih mest in imeti nižje stroške. Tak pristop omogoča »win-win« situacijo za rast celotne Evrope in prispeva tudi k bolj uravnoteženemu in kohezivnemu evropskem prostoru.

Galerija

Aktualno

Razpis delovnega mesta na Skupnem sekretariatu programa Območje Alp

24.07.2015 -

Transnacionalni program Območje Alp oz. Skupni sekretariat programa, razpisuje delovno mesto Project Officer. Delovno mesto se nahaja v Münchnu. Eden od pogojev za zasedbo delovnega mesta je tudi znanje slovenskega jezika. Prijave so možne do 10. 8. 2015; več informacij na spletni strani programa.