Cilji programa URBACT

Glavni cilj programa je izboljšati učinkovitost trajnostno naravnanih celovitih razvojnih urbanih politik v Evropi z namenom izvajanja Lisbonske-Gothenburške strategije.

Program URBACT II predstavlja nadaljevanje programa URBACT I, ki je potekal v letih 2004 do 2006 in bo na lokalni in regionalni ravni združeval akterje, ki si bodo izmenjavali izkušnje in se učili na področju vsebin mestnih politik, katerih glavni cilj je izboljšanje učinkovitosti in vpliva mestne politike na mesto. Program URBACT II sloni na uresničevanju krovnih dokumentov s področja urbanega razvoja – Leipziška listina o trajnostnem razvoju mest ter priporočilo komisije »Regije za gospodarske spremembe«, z izvajanjem akcijskih načrtov (action plan), ki so lahko vključeni v različne programe z namenom obsežne in učinkovite predstavitve rezultatov.
Več...

Več informacij o programu URBACT v slovenskem jeziku je na voljo na spletni strani slovenske diseminacijske točke, ki jo gosti TRAJEKT.


Aktualno

Razpis delovnega mesta na Skupnem sekretariatu programa Območje Alp

24.07.2015 -

Transnacionalni program Območje Alp oz. Skupni sekretariat programa, razpisuje delovno mesto Project Officer. Delovno mesto se nahaja v Münchnu. Eden od pogojev za zasedbo delovnega mesta je tudi znanje slovenskega jezika. Prijave so možne do 10. 8. 2015; več informacij na spletni strani programa.