« nazajForum programa Območje Alp v Ljubljani

Hotel Lev, Vošnjakova 1, Ljubljana, 27.09.2011 -

V organizaciji Ministrstva za okolje in prostor in programa Območje Alp je 27. in 28. septembra 2011 v Ljubljani potekal Forum programa Območje Alp z naslovom Združevanje potencialov za večjo konkurenčnost (Pooling Potentials for Competitiveness).

Forum sta otvorila generalni direktor Direktorata za prostor dr. Mitja Pavliha in načelnik Oddelka za prostor Mestne občine Ljubljana, g. Miran Gajšek. Foruma se je udeležilo prek 130 predstavnikov ministrstev, vladnih služb, občin, regionalnih razvojnih agencij, raziskovalcev, prostorskih načrtovalcev in izobraževalnih ustanov iz vseh alpskih držav: Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije, Slovenije in Švice.

Osnovni namen programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp je izboljšanje konkurenčnosti in privlačnosti območja Alp s podporo skupnim aktivnostim na področjih, kjer je transnacionalno sodelovanje za doseganje trajnostnih rešitev najučinkovitejše. Skupna vrednost programa je 130 milijonov €, maksimalni delež sofinanciranja slovenskih projektnih partnerjev iz evropskih sredstev je 76 %.

V programu Območje Alp so bili do sedaj izvedeni trije razpisi, v katerih je bilo odobrenih 35 projektov, v katere se je skupno vključilo kar 34 slovenskih partnerjev. Projekti, v katerih sodelujejo slovenski partnerji pokrivajo vse tri programske prioritete; konkurenčnost in privlačnost, dostopnost in okoljsko problematiko.

Na forumu so udeleženci v okviru delavnic in diskusij poglobljeno razpravljali o novih projektnih idejah s področja konkurenčnosti, prepoznavnosti lokalnih potencialov, o politikah oz. pobudah za povečanje konkurenčnosti s pomočjo transnacionalnih dejavnosti, o krepitvi prispevka programa Območje Alp k upravljanju, konkurenčnosti in razvoju grozdov, ter o možnostih povečanja učinkovitosti med različnimi programi financiranja.

Po tem dogodku bo v kratkem izdana brošura s ključnimi povzetki vsebine foruma, ki jo bomo tudi objavili.

Konec oktobra letošnjega leta se bo odprl 4. razpis programa, ki bo zopet potekal v dveh korakih.

Galerija