« nazajSeminar o upravičenih stroških in poročanju prvostopenjski kontroli

MzIP, Langusova 4, 1000 Ljubljana, 5.07.2013 - Prvostopenjska finančna kontrola je organizirala dne 1. julija 2013, ob 9. uri za programe evropskega transnacionalnega sodelovanja Seminar o upravičenih stroških in poročanju prvostopenjski kontroli, v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana (v sejni sobi prvega nadstropja). Udeležba je bila brezplačna.

Agenda
Program Srednja Evropa
Program Mediteran
Program Jugovzhodna Evropa