« nazajJavni posvet Strategija razvoja na območju Alp

Ljubljana, Hotel Lev, 25.10.2012 -

Slovenski nacionalni organ, ki ga predstavlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ter Dežela Salzburg kot Organ upravljanja programa »Območje Alp« sta 25. oktobra 2012 v Ljubljani pripravila javni posvet STRATEGIJA RAZVOJA NA OBMOČJU ALP.

V programu evropskega teritorialnega sodelovanja »Območje Alp«, ki je namenjen reševanju skupnih problemov in izkoriščanju skupnih priložnosti, sodeluje približno 600 projektnih partnerjev iz sedmih alpskih držav. Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj program sofinancira transnacionalne projekte, ki pokrivajo širok tematski spekter: od oblikovanja ukrepov za ohranjanje tradicionalne alpske arhitekture ter konceptualnih rešitev za boljše načrtovanje lokalne in regionalne mobilnosti do razvoja modelov za shranjevanje obnovljivih virov energije. Po odobritvi 47 projektov s področij konkurenčnosti in privlačnosti območja, njegove dostopnosti in notranje povezanosti ter okoljskih vrednot in tveganj, je napočil čas, da utremo pot naslednjemu programu, ki se bo pričel leta 2014.

Na posvetu so predstavniki programskih teles, espertov ter predtavniki različnih deležnikov in projektnih partnerjev iz tekočega programa Območje razpravljali o izzivih in potencialih alpskega in predalpskega območja ter prihodnjih temah evropskoega sodelovanja.

V priponkah na dnu te spletne strain si lahko ogledate gradiva pripravljena za to srečanje ter na srečanju prikazane predstavitve .