Program Območje Alp

Projektni partnerji moraja za pridobitev Potrdila o izdatkih prvostopenjski kontroli predložiti pravilno izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so navedeni spodaj. V primeru oddaje nepopolne ali narobe izpolnjene dokumentacije, bo projektni partner pozvan k dopolnitvi vloge.

Obvezne priloge za izdajo Potrdila o izdatkih (Certification of Expenditure) so:
- izjava projektnega partnerja,
- izjava o državnih pomočeh,
- zbirno finančno poročilo - nacionalno sofinanciranje,
- zbirne tabele (partnerji se lahko odločijo, da oddajo zbirno tabelo po delovnih paketih in zbirno tabelo po stroškovnih kategorijah, ali pa samo zbirno tabelo po delovnih paketih in stroškovnih kategorijah).

Obrazci za program Območje Alp so na voljo na spletni strani programa.

NOVO (9.12.2013) - spodaj je priložen obrazec za izračun urne postavke in upravičenih stroškov dela po delovnih paketih. Obrazec je pripravljen v pomoč partnerjem pri pripravi poročil, njegova uporaba je priporočljiva.

Program Srednja Evropa

Projektni partnerji moraja za pridobitev Potrdila o izdatkih prvostopenjski kontroli predložiti pravilno izpolnjene obrazce za poročanje prvostopenjski kontroli - lastne ali po predlogi (vsebinsko in finančno poročilo za poročanje prvostopenjski kontroli)  in obvezne priloge, ki so navedeni spodaj. V primeru oddaje nepopolne ali narobe izpolnjene dokumentacije, bo projektni partner pozvan k dopolnitvi vloge.

Obvezne priloge za izdajo Potrdila o izdatkih (Confirmation of Control) so:
- izjava projektnega partnerja,
- izjava o državnih pomočeh,
- zbirno finančno poročilo - sofinanciranje,
- finančno poročilo za poročanje prvostopenjski finančni kontroli (FLC),
- obrazci za izračun urne postavke,
- povzetek stroškov za poročevalsko obdobje.

NOVO (9.12.2013) - spodaj je priložen obrazec za izračun urne postavke in upravičenih stroškov dela po delovnih paketih. Obrazec je pripravljen v pomoč partnerjem pri pripravi poročil, njegova uporaba je priporočljiva.

Program Jugovzhodna Evropa

Projektni partnerji morajo za pridobitev Potrdila o izdatkih prvostopenjski kontroli predložiti pravilno izpolnjene obrazce za poročanje prvostopenjski kontroli - lastne ali po predlogi (vsebinsko in finančno poročilo za poročanje prvostopenjski kontroli) in obvezne priloge, ki so navedeni spodaj. V primeru oddaje nepopolne ali narobe izpolnjene dokumentacije, bo projektni partner pozvan k dopolnitvi vloge.

Obvezne priloge za izdajo Potrdila o izdatkih (Declarations on Validation of Expenditure) so:
- časovnice (Monthly Timesheet),
- izjava projektnega partnerja,
- zbirno finančno poročilo,
- izjava o državnih pomočeh (Declaration on State Aid).

NOVO (9.12.2013) - spodaj je priložen obrazec za izračun urne postavke in upravičenih stroškov dela po delovnih paketih. Obrazec je pripravljen v pomoč partnerjem pri pripravi poročil, njegova uporaba je priporočljiva.

Program Mediteran

Projektni partnerji morajo za pridobitev Potrdila o izdatkih prvostopenjski kontroli predložiti pravilno izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so navedeni spodaj. V primeru oddaje nepopolne ali narobe izpolnjene dokumentacije, bo projektni partner pozvan k dopolnitvi vloge.

Obvezne priloge za izdajo Potrdila o izdatkih (Certification of Expenditure) so:
- izjava projektnega partnerja,
- izjava o državnih pomočeh,
- zbirno finančno poročilo - nacionalno sofinanciranje,
- časovnice,
- obrazec za izračun urne postavke,
- povzetek stroškov za poročevalsko obdobje.

Kot je navedeno morajo partnerji za obračun stroškov dela predložiti pravilno izpolnjene časovnice (time sheets). Partnerji lahko uporabijo lastne obrazce ali po predlogi. V primeru, da uporabijo lastne obrazce morajo ti vsebovati vse informacije, ki jih predvideva predloga.   

NOVO (9.12.2013) - spodaj je priložen obrazec za izračun urne postavke in upravičenih stroškov dela po delovnih paketih. Obrazec je pripravljen v pomoč partnerjem pri pripravi poročil, njegova uporaba je priporočljiva.

Program Espon

Projektni partnerji morajo za pridobitev Potrdila o izdatkih prvostopenjski kontroli predložiti pravilno izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so navedene spodaj. V primeru oddaje nepopolne ali narobe izpolnjene dokumentacije, bo projektni partner pozvan k dopolnitvi vloge.

Obvezne priloge za izdajo Potrdila o izdatkih (Control Certificate) so:
- izjava projektnega partnerja,
- izjava o državnih pomočeh,
- obrazec za izračun urne postavke,
Obrazec za izračun urne postavke je pripravljen v pomoč partnerjem pri pripravi poročil, njegova uporaba je priporočljiva.

Program Urbact

Projektni partnerji morajo za pridobitev Potrdila o izdatkih prvostopenjski kontroli predložiti pravilno izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so navedene spodaj. V primeru oddaje nepopolne ali narobe izpolnjene dokumentacije, bo projektni partner pozvan k dopolnitvi vloge.

Obvezne priloge za izdajo Potrdila o izdatkih (Certificate) so:
- izjava projektnega partnerja,
- izjava o državnih pomočeh,
- zbirno finančno poročilo - nacionalno sofinanciranje,
- časovnice,
- obrazec za izračun urne postavke,
- povzetek stroškov za poročevalsko obdobje

Partnerji morajo za obračun stroškov dela predložiti pravilno izpolnjene časovnice (time sheets). Lahko uporabijo lastne obrazce ali po predlogi. V primeru, da uporabijo lastne obrazce morajo ti vsebovati vse informacije, ki jih predvideva predloga.
Obrazec za izračun urne postavke je pripravljen v pomoč partnerjem pri pripravi poročil, njegova uporaba je priporočljiva.